marcin@justdive.com.pl +48 508 979 762

Nawigacja podwodna

Kurs specjalizacyjny z podwodnej nawigacji ma na celu rozszerzenie posiadanej wiedzy nurka na temat sposobów oraz metod nawigacji pod powierzchnią wody. Istnieją dwa sposoby nawigacji które można zastosować w zależności od posiadanego doświadczenia oraz znajomości akwenu, na którym przeprowadzane są nurkowania. Do sposobów podwodnego nawigowania można zaliczyć nawigację naturalną, podczas której wykorzystywane są elementy otaczającego nas środowiska takie jak kamienie, promienienie słoneczne, ukształtowanie terenu,  elementy charakterystyczne dna oraz nawigację z wykorzystanie kompasu i innych przyrządów pomiarowych. Ta metoda stosowana jest w sytuacjach, kiedy zastosowanie nawigacji naturalnej jest niemożliwe.

Czego od Ciebie wymagamy abyś mógł stać się nurkiem ze specjalizacją Nurkowanie nawigacyjne PADI?

  • Minimalny wiek : 10 lat.
  • Wstępnie wymagane certyfikaty: (Junior) Open Water Diver.
  • Ilość nurkowań w ramach kursu: 3 nurkowania na wodach otwartych.