marcin@justdive.com.pl +48 508 979 762

Master Scuba Diver PADI

Master Scuba Diver PADI jest najwyższym amatorskim stopniem nurkowym w organizacji PADI, który cieszy się największym uznaniem wśród osób nurkujących amatorsko. Jego uzyskanie bazuje się głównie na zdobyciu szerokiego doświadczenia w różnorodnych.

Czego od Ciebie wymagamy abyś mógł stać się nurkiem z tytułem Master Scuba Diver PADI?

  • Ukończone 12 lat. (Uwaga: nurkowie w wieku 12–14 lat otrzymują certyfikat Junior Master Scuba Diver.)
  • Certyfikat PADI ( Junior) Advanced Open Water Diver, PADI (Junior) Rescue Diver oraz certyfikaty pięciu specjalizacji PADI lub kursów technicznych TecRec. (Uwaga: certyfikaty specjalizacji lub TecRec muszą być certyfikatami PADI – żadne inne certyfikaty nie uprawniają do uzyskania stopnia Master Scuba Diver.)
  • 50 zalogowanych nurkowań.