marcin@justdive.com.pl +48 508 979 762

Emergency First Response

Kurs Emergency First Response ma na celu zapoznanie kursanta z procedurami postępowania na miejscu wypadku, a także z metodami i techniką udzielania wstępnej oraz dalszej pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym na skutek wypadków. W czasie szkolenia kursanci zapoznają się z widzą niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Na kursie przedstawiane i omawiane są metody pomocy poszkodowanym w wypadkach takich jak złamania i zwichnięcia, wylewy, urazy szyi, głowy, oparzenia, wyziębienie, ataki epilepsji, zawał serca, krwotoki, porażenie energią elektryczną. Kurs ten zalecany jest zarówno nurkom, którzy pragną kontynuować swoją edukację oraz wszystkim innym osobom, które pragną nieść pomoc innym. W czasie trwania szkolenia przeprowadzane są zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktycznie w formie wykładów.